LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TH VÀ THCS ĐẠI CHÁNH

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI TẠI TRƯỜNG TH VÀ THCS ĐẠI CHÁNH

Lượt xem:

CẢM XÚC NGÀY KHAI TRƯỜNG                                                               Có nhà thơ đã viết: “ Cho tôi ở lại giữa mùa thu Làm tiếng trống trường ngân dài nỗi nhớ Làm chiếc lá nhẹ rơi qua khung cửa. Làm áng mây trôi tinh [...]