Nguyễn Văn Năm
 • Nguyễn Văn Năm
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0977504762
 • daihongnam@gmail.com
 • Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi
Trần Huy Từ
 • Trần Huy Từ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu phó
 • 0905741268
 • tranhuytudl@gmail.com
 • Trần Huy Từ Hiệu phó trường THCS Lê Lợi Đại Chánh - Đại Lộc - Quảng Nam