TRẦN THANH NHÂN
 • TRẦN THANH NHÂN
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0915162181
 • nhanankhuongll@gmail.com
 • Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Đại Chánh
NGUYỄN VĂN NĂM
 • NGUYỄN VĂN NĂM
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0977504762
 • daihongnam@gmail.com
 • Hiệu trưởng trường TH&THCS Đại Chánh