NGUYỄN VĂN NĂM
 • NGUYỄN VĂN NĂM
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0977504762
 • daihongnam@gmail.com
 • Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi
TRẦN THANH NHÂN
 • TRẦN THANH NHÂN
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó HT: Trần Thanh Nhân
 • 0915162181
 • nhanankhuongll@gmail.com
 • Phó Hiệu trưởng trường THCS Lê Lợi