THÔNG TƯ 01/2024/TT-BNV VỀ TĐ-KT

THÔNG TƯ 01/2024/TT-BNV VỀ TĐ-KT

Lượt xem:

[...]
NGHI DINH 48/2023/NĐ-CP

NGHI DINH 48/2023/NĐ-CP

Lượt xem:

[...]
BAO CAO_CAI TIEN CHAT LUONG_23-24

BAO CAO_CAI TIEN CHAT LUONG_23-24

Lượt xem:

[...]
BAO CAO_TU DANH GIA-23-24

BAO CAO_TU DANH GIA-23-24

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tổ chức RCV cấp TH năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức RCV cấp TH năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Đăng ký Thi đua năm học 2022-2023

Đăng ký Thi đua năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Quy chế Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Quy chế Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Lượt xem:

[...]
SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI

Lượt xem:

SINH HOẠT CLB TIẾNG ANH TRƯỜNG THCS LÊ LỢI Nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn tiếng Anh đồng thời xây dựng môi trường ngôn ngữ cho người học tiếng Anh, góp phần thực hiện tốt đề án dạy và học ngoại ngữ trong nhà trường, CLB Tiếng Anh trường THCS Lê Lợi tích cực tổ chức các hoạt động sinh hoạt CLB. Chào mừng 39 năm [...]
Trang 1 / 212 »