Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 32/KH-TH&THCSĐC 29/12/2023 Kế hoạch,
28/KH-TH&THCS ĐẠI CHÁNH 01/12/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TỦ SÁCH LỚP EM, NĂM HOC 2023-2024
02/KH-THCS ĐC 01/11/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG, NĂM HOC 2023-2024
02/KH-LCT CM THCS ĐC 01/02/2023 Kế hoạch, Kế hoạch-Lịch công tác CM THCS Đại Chánh
Số 14/KH KT HKI, NH 2022-2023 09/12/2022 Kế hoạch, Kế hoạch Kiểm tra cuối HKI, NH 2022-2023_ Cấp THCS ĐC
Số 13/KH_THCS ĐC 08/12/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội thi " Rung Chuông Vàng"- HKI_NH: 2022-2023
Số 04/ KH_KTNB Tháng 12/2022_Cấp THCS ĐC 02/12/2022 Kế hoạch, Kế hoạch KTNB Trường học Tháng 12/2022_Cấp THCS ĐC
Số 04/KHCM_THCS ĐC Tháng 12/2022 02/12/2022 Kế hoạch, Kế hoạch-Lịch công tác Chuyên môn Tháng 12/2022_Cấp THCS ĐC
03/KH-LCT CM 01.11.2022 01/11/2022 Kế hoạch, Kế hoạch-Lịch công tác tháng 11/ 2022
Số 10/THCS ĐC- KH HTGVDG, NH 2022-20223 21/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp trường- Năm học 2022-2023
09/THCS ĐC-KH KTGKI, NH 2022-2023 18/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch Kiểm tra Giữa học kì I, Năm học 2022-2023
07/KH KTNB- CẤP THCS ĐC 01/10/2022 Kế hoạch, KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC- CẤP THCS TRƯỜNG TH & THCS ĐẠI CHÁNH
Trang 1 / 3123»