Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số 05/BC-THCS ĐC 17/01/2024 Báo cáo, Báo cáo Sơ kết thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS Học kì 1, năm học 2023-2024
Số 02/BC-KH,LCT CM 05/10/2022 Báo cáo, TỔNG KẾT HĐ CM THÁNG 9/2022 VÀ KÊ HOACH- LỊCH CÔNG TÁC CM THÁNG 10/2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT NH 2021-2022 30/05/2022 Báo cáo,