Trường TH và THCS Đại Chánh

  • Điện thoại: 0977504762
  • Email: daihongnam@gmail.com
  • Địa chỉ: Thôn Thạnh Trung xã Đại Chánh huyện Đại Lộc tỉnh Quảng nam.