Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Lượt xem:


Sáng 22-9, Đảng ủy Bộ GD&ĐT đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tham sự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cấp ủy viên các cấp.

 

Trong thời gian tập huấn, các đại biểu được báo cáo viên là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối cơ quan TW trao đổi hai chuyên đề: Quán triệt, triển khai Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương quy định thi hành Chương VII và Chương VIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, những điểm mới so với Quy định 46-QĐ/TW ngày 01/11/2011 và Giải quyết tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên: Quy trình thực hiện, hồ sơ lưu.

Để triển khai các quy định mới về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng vào thực tiễn, các đại biểu tham dự tập huấn cũng được tiếp cận với các mẫu kiểm tra, giám sát dành cho đảng ủy cơ sở, dành cho ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở và mẫu dành cho chi bộ tham khảo.

Ngoài ra, các đại biểu là cấp ủy viên các cấp còn tham gia bài tập trắc nghiệm, các câu hỏi thảo luận liên quan đến nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Đồng thời tham gia khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát hiện nay.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng tại tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ GD&ĐT.