Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Nghị định 29/2023/NĐ-CP về tinh giản biên chế

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tổ chức RCV cấp TH năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức RCV cấp TH năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Phương án PCCC

Phương án PCCC

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch bồi dưỡng CMNV CBGVNV năm học 2022-2023

Kế hoạch bồi dưỡng CMNV CBGVNV năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023

Kế hoạch phân công nhiệm vụ năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tham gia RCV cấp huyện năm học 2022-2023

Kế hoạch tham gia RCV cấp huyện năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Hình ảnh Lễ Khai giảng

Hình ảnh Lễ Khai giảng

Lượt xem:

[...]
Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động

Lượt xem:

[...]

Lượt xem:

[...]
hình ảnh ngoại khóa

hình ảnh ngoại khóa

Lượt xem:

[...]
Hình ảnh hoạt động

Hình ảnh hoạt động

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 41234 »