VÀO LINK: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ DỰ THI CẤP TỈNH – 2021

Lượt xem:


Người soạn: Huỳnh Thị Thu Hiền – trường THCS Lê Lợi

https://drive.google.com/file/d/1uIwh1lLTXumRVuCKTwFD5-XhuV-FgddS/view?usp=sharing