Toán 1: Phép cộng trong phạm vi 10 ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

Toán 1: Nhiều hơn ít hơn bằng nhau ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

Toán 1: Lớn hơn – Dấu > ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

Toán 1: Các số 6 7 8 9 10 ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

Toán 1: CÁC SỐ 1 2 3 4 5 ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

TIÊNG VIỆT 1: AC-ĂC- ÂC ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

HĐTN 1: TUẦN 17 TIẾT 3 ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

TIẾNG VIỆT 1: ƯƠM ƯƠP TIẾT 2 ( Đỗ Thị Bảy)

Lượt xem: Lượt tải:

Tập đọc: Giờ ra chơi- Hạ

Lượt xem: Lượt tải:

MĨ THUẬT 1. ÁNH PHƯƠNG

Lượt xem: Lượt tải:

MĨ THUẬT 1. ÁNH PHƯƠNG

Lượt xem: Lượt tải:

Tập đọc: Tôi là học sinh lớp 1- Hạ

Lượt xem: Lượt tải: