SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ CHỦ ĐIỂM THÁNG 10

Lượt xem:


Nhằm tổng kết và đánh giá thi đua giữa các chi đội trong tháng 9 và triển khai công tác nhiệm vụ của các chi đội trong tháng 10. Sáng thứ hai, ngày 04.10.2021, Liên đội Trường THCS Lê Lợi đã tổ chức buổi chào cờ đầu tháng.

Kết quả thi đua của tháng 09, vị trí thứ nhất đã thuộc về Chi đội lớp 7.1, vị trí thứ nhì thuộc về lớp 6.1. Đồng vị trí thứ 3 thuộc về chi đội lớp 9.1 và 9.2.