BÀI GIẢNG DỰ THI E-LEARNING CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021 (HUỲNH THỊ THU HIỀN)

Lượt xem:


◊BÀI GIẢNG DỰ THI E-LEARNING CẤP TỈNH NĂM HỌC 2020-2021 (HUỲNH tHỊ THU HIỀN)

– Môn: Anh văn 9                   Tên Bài:   Unit 2 CLOTHING_ANH9

– Họ và tên GV: Huỳnh Thị Thu Hiền – Giới tính: Nữ

– E-mail:  – Số điện thoại:

– Trường: THCS LÊ LỢI, huyện Đại Lộc